Menu Zavřeno

NEPOMUK 2023

Hlavní květnová pouť:

Odkaz na program: https://www.nepomuk.cz/obcan/o-nepomucke-pouti-program-2023/

——————————————

Svatojánská jarní pouť 2023

V březnu oslavíme výročí 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého. Program odstartuje přednáška P. Mgr. Miroslava Herolda, Lic., SJ na téma sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů. V sobotu proběhne koncert duchovní hudby na Arciděkanství Nepomuk, kde vystoupí profesor Tomáš Hála a studenti Pražské konzervatoře. V neděli se uskuteční poutní mše svatá, kterou bude celebrovat P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ. V rámci mše proběhne slavnostní uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského v kostele sv. Jana Nepomuckého. Na jarní pouť navazuje ještě dubnový koncert Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži v podání smyčcového kvarteta PiKap Quartet.

Program:

17.3.2023          
Přednáška  – P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ
– od 18.00 hodin, Hudební sál Arciděkanství Nepomuk

Název: Sv. Jan Nepomucký očima svých ctitelů
Anotace: Ze zástupu ctitelů sv. Jana Nepomuckého barokní doby deset vybraných osob povypráví, co se jim na tomto světci líbí, co je v jeho životě inspiruje a motivuje, za co mu vděčí, jakou dobrou zkušenost s ním učinily. Budou to lidé různého společenského postavení, vzdělání, profesního zaměření, osoby různé životní úrovně i věku. Společné jim bude to, že sv. Jan Nepomucký pro ně mnoho znamená.

18.3.2023
Koncert „Gotická duchovní hudba doby Johánka z Pomuku“
– od 18.00 hodin, Hudební sál arciděkanství Nepomuk
– program Středověké mariánské antifony (Moteta, duchovní skladby včetně „mariánských“ kompozic a antifon od největšího skladatele pozdního středověku své generace, který působil na významných evropských dvorech-Guillauma Dufaye). Vystoupí profesor Tomáš Hála (varhany, spinettino, clavisimbalum) a  studenti Pražské konzervatoře-3 altistky a 2 tenoristé.

19.3.2023
Poutní mše svatá – celebruje P. Mgr. Miroslav Herold, Lic
., SJ
– od 11.00 hodin, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
– slavnostní uložení relikvie bl. Karla I. Rakouského
– v 10.30 hodin procesí od Arciděkanství ke kostelu sv. Jana Nepomuckého.

10.4.2023
Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži
(Joseph Haydn) – koncert smyčcového kvarteta PiKap Quartet
16.00 hodin, Hudební sál Arciděkanství Nepomuk