Menu Zavřeno

CONTACTS

Mr. Pavel Motejzík
deputy mayor
City of Nepomuk
Czech Republic
e-mail: kultura@urad-nepomuk.cz
www.nepomuk.eu

Václav Česák – předseda Matice sv. Jana Nepomuckého, z.s. – tel. 607 963 422

Pater Jiří Špiřík, Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk – tel. 773 122 633