Menu Zavřeno

NEPOMUK 2022

Svatojánská jarní pouť 2022

Pouť byla zahájena již ve čtvrtek 17. března 2022 přednáškou Mgr. Michala Červenky z Muzea jižního Plzeňska. Následoval sobotní koncert „Středověká mše v době umučení svatého Jana z Pomuku“ z konce 14. století v Hudebním sále arciděkanství Nepomuk. Šlo o skutečnou raritu. Vystoupila sopranistka Anna Petrtylová, tenor Marek Žihla a Tomáš Hála zajistil hudební doprovod na dobové nástroje. Během koncertu byly vystaveny originály pergamenových rukopisů notového záznamu z konce 14. století.

Mše v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku dne 20. března 2022, kterou celebroval českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád, byla věnována 629. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého a zároveň 100. výročí úmrtí posledního českého krále Karla I. Součástí mše byly relikvie obou světců. Habsburkové měli sv. Jana Nepomuckého ve velké úctě, byl patronem jejich domu, zasloužili se o jeho blahořečení i svatořečení a pravidelně navštěvovali Janův hrob v katedrále sv. Víta v Praze i Janovo rodiště – město Nepomuk. PhDr. Milan Novák, osobní pobočník arcivévody Karla Habsburského, požádá 1. dubna na Madeiře o darování a umístění stálé relikvie do kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku. Ta by měla být slavnostně do kostela umístěna přesně za rok, při 630. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého. Bude se jednat o jedinou relikvii v rámci Plzeňského kraje. Zároveň ve Svatojánském muzeu Nepomuk vznikne stálá expozice k poctě rodu Habsburků ve spojení ke sv. Janu Nepomuckému.

Havními hosty nedělní mše svaté v Nepomuku byli:

Mgr. Nina Nováková, poslankyně Parlamentu ČR, předsedkyně Matice staroboleslavské a jeden ze strážců Palladia země české, jmenovaných kardinálem Dukou, arcibiskupem pražským.

PhDr. Milan Novák, komandér papežského řádu sv. Řehoře Velikého, komtur řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského, představený Modlitební ligy císaře Karla I. v ČR, osobní pobočník arcivévody Karla Habsburského

Ing. Gabriela Kalinová, CSc., členka výboru Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, historička, spisovatelka, překladatelka

Pěší pluk IR-35 Pětatřicátnící z Plzně

VIDEA

Mše a církevní program
DatumČasNázevHudební doprovodZáznam
20. března11:00
Mše svatá k památce 629. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého a 100. výročí úmrtí posledního českého krále Karla I.  v kostele sv. Jana Nepomuckého, celebruje biskup Mons. Pavel PosádPěvecký sbor Canto nepomucenum a hosté, sbormistryně Jana Vopalecká, varhany Petr VopaleckýODKAZ24. března11:00Zelená hora, kostel Panny Marie a sv. Vojtěcha, mše svatá
14. května17:00Mše svatá z vigilie oslav sv. Jana
15. května
8:00
10:00
Svatojánská pouť
Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého
Hlavní slavnostní poutní mše svatá
22. května11:00Zelená hora, kostel Panny Marie a sv. Vojtěcha, mše svatá
18. srpna11:00Zelená Hora, kostel Panny Marie a sv. Vojtěcha – poutní mše svatá
Koncerty
DatumČasNázevZáznam
19. březnaStředověká mše v době umučení svatého Jana z Pomuku“ – koncert v Hudebním sále arciděkanství Nepomuk – sopranistka Anna Petrtylová, tenor Marek Žihla a Tomáš Hála zajistil hudební doprovod na dobové nástroje.  ODKAZ
16. července18:00Barokní koncert Elišky Zajícové – Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku – Barokní koncert mezzosopranistky Elišky Zajícové s varhanním doprovodem. Vstupné dobrovolné. Za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci letního barokního festivalu. V rámci 100. výročí od smrti JCKV blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského, posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravského etc.

Vzhůru na nebe stoupá jedna hvězda, jejíž rodiče mají chatu v Nových Mitrovicích. Zapamatujte si dobře tohle jméno, v budoucnu ho budete slýchat často. Eliška Zajícová se zpěvu věnuje od roku 2004. V roce 2007 se stala členkou Dětské opery ND, kde vystupovala např. v představeních Liška Bystrouška, Brundibár či v seriálu České televize Opera nás baví. Nyní studuje v 5. ročníku na Konzervatoři Jana Deyla u prof. B. Klozové-Velehradské, pod jejímž vedením získala celou řadu ocenění na různých soutěžích a přehlídkách. V březnu roku 2018 získala 2. místo na interpretační soutěži ,,Zahraj si s Českou filharmonií“ a zároveň možnost s Českou filharmonií v budoucnu sólově spolupracovat. Od roku 2015 spolupracuje se známým českým pěveckým souborem Martinů Voices pod vedením Lukáše Vasilka, s nímž vystoupila například v rámci festivalu Struny podzimu při provedení autorské hudby Zdeňka Lišky k filmu Markéta Lazarová. V roce 2016 byla externí výpomocí také Filharmonickému sboru v Praze, se kterým si zazpívala Mahlerovu 8. symfonii v Drážďanech ve spolupráci s Izraelskou filharmonii. Pravidelně spolupracuje se soudobými skladateli a prezentuje jejich díla. V současné době studuje na hudební univerzitě ve Švýcarsku. V Nepomuku představí nejen barokní árie a písně za varhanního doprovodu.
27. srpna19:00Letní koncert Natálie Šmausové – Sopranistka Natálie Šmausová, klavírní doprovod Vojtěch Novák.
Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích.
V programu zazní hudba A. Vivaldiho, G. F. Händela, W. A. Mozarta a dalších.

Sopranistka Natálie Šmausová vystudovala zpěv u MgA. Simony Procházkové na konzervatoři v Plzni, nyní je studentkou HAMU v Praze. V roce 2017 získala druhé místo na Mezinárodní soutěži Romantica Praha. V roce 2019 byla aktivně zapojena do operního představení Konzervatoře Plzeň Zmatek na Parnasu, pod vedením Magdalény Švecové. Účastnila se akce Night of baroque opera, Wexford, Irsko. Na kurzu staré hudby ve Spáleném Poříčí nastudovala roli Galatey s dirigentem Jamesem Gray v opeře Acis Galatea. Pravidelně zpívá státní hymny na významných akcích – 30 let sametové revoluce, hokejové zápasy HC Škoda Plzeň apod. Věnuje se rovněž sólovým koncertům.
Přednášky / putování
DatumČasNázevZáznam
17. března18:00Sv. Jan Nepomucký a jeho podoby na Nepomucku – přednáší Mgr. Michal Červenka
Pořádá Svatojánské muzeum a Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.
YOUTUBE
21. dubna17:00Křížové cesty v Plzeňském kraji – přednáší Mgr. Luděk Krčmář – Městské muzeum a galerie Nepomuk 
Vstupné: dobrovolné
18. června16:00Tajemství sv. Jana – přednáška v Arciděkanství Nepomuk – Přednášet bude člen Matice sv. Jana Nepomuckého Mgr. Pavel Hoza – profesor na gymnáziu v Benešově, který napsal esej Tajemství sv. Jana. 

Štíhlá postava v černé klerice, bílé rochetě a černé almuci v jedné ruce drží biret a palmovou ratolest, dlaní druhé ruky podpírá kříž spočívající na rameni. Aura s pěti hvězdami provází mistrně ztvárněnou hlavu světce. Jan soustředěně pozoruje okolí. V jeho pohledu i v celém výrazu obličeje doznívá utrpení, kterému byl v závěru života i po něm vystaven, ale současně zahlédneme i obětavost, statečnost, zbožnost, laskavost. On ví víc než my. Musí vědět. Jeho pohled patří nám, a přitom proniká do hlubin času a vzdáleností, které si neumíme představit.
 
Pavel Hoza
(ukázka z eseje Tajemství svatého Jana)
Výstavy 
DatumNázev
20. prosince 2021 – 31. března 2022Svatojánská výstava komiksů – V prostorách Městské knihovny najdeme příběhy, které vytvořily děti ze ZŠ Nepomuk v rámci projektu 300 let blahořečení Sv. Jana Nepomuckého. Na projektu spolupracovali knihovna, škola a Svatojánské muzeum. Výstava je přístupná zdarma do konce března ve dnech otevření knihovny.
14. května – 31. srpnaSvatý Jan Nepomucký: Nezapomněl, ani my nezapomeneme. Ak. malířka Victoria Kodl-Janotová (Německo) – obrazy . Vernisáž 14. května 2022 ve 14.00 hod. za účasti Dětského lidového souboru ZUŠ Nepomuk „Pšeničky“.
Victoria Kodl-Janotová emigrovala do Německa coby grafička v roce 1969. Zde studovala u profesorů Wendlandena a Vogelsammera na Umělecké akademii v Norimberku. Od roku 1977 je malířkou na volné noze. Vystavovala po celém Německu a také v mnoha zemích v zahraničí. Pro nepomuckou výstavu vytvořila speciální kolekci k poctě sv. Jana Nepomuckého, kterého má i osobně ve velké úctě.