Menu Zavřeno

PRAHA 2020/21

Festival Smíření

V roce 2021 jsme si připomněli 300 let od blahořečení celosvětově nejznámějšího českého světce, sv. Jana Nepomuckého a zároveň 400 let od popravy českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze. Vznikl tak festival Smíření, jehož záměrem bylo zrealizovat koncerty v prostorách různých církví a na závěr společně propojit tyto koncerty i jejich diváky koncertem finálním, konaným v Brožíkově sále Staroměstské radnice (7. listopadu). Dobrovolné vstupné bude využito na obnovu daných památek a vstupné z finálního koncertu poslouží na zřízení pamětní desky na tzv. Staré rychtě, kde vyhasl život sv. Jana Nepomuckého. Vybíráme památky, které nejsou běžně zpřístupněny široké veřejnosti. V rámci doprovodného programu proběhla tematická výstava v prostorách ČVUT Praha. Záštitu nad projektem převzali MgA. Hana Třeštíková, radní Hlavního města Prahy a Dr. Václav Liška, předseda Památkové komory ČR.

.

Mediální partneři:

Téma sv. Jana Nepomuckého provázelo Prahu po staletí a nejvýznamnější události byly vždy zahajovány v souvislosti s jeho svátkem – např. zahájení Zemské jubilejní výstavy (15. května 1891) či položení základního kamene Národního divadla (16. května 1868), to proto, že ve městě bylo vždy nejvíce vlastenců a kultuře milovných lidí. V posledních 100 letech bylo však téma sv. Jana Nepomuckého narušeno různými radikálními postoji, kdy byl ideologicky dáván do konfliktu sv. Jan Nepomucký a Mistr Jan Hus.

Téma náboženství a s ním spojených konfliktů hýbe odjakživa světem a způsobuje mnoho neshod, v posledních letech znovu eskaluje. Proto realizace podobných smířlivých projektů je podle našeho názoru velmi důležitá k udržení vzájemné tolerance i soužití. Slouží k prezentaci toho, že dokážeme propojit i takto zdánlivě nesourodá témata.

Realizuje spolek Pod Zelenou Horou z.s. ve spolupráci s vlastníky kostelů a za finanční podpory Hlavního města Prahy, MČ Praha 5, MČ Praha 6, města Nepomuk a Mikroregionu Nepomucko.

Plakát finálního koncertu

Zhodnocení ročníku 2020

Pořadatel: Pod Zelenou Horou, z.s.

Realizoval spolek Pod Zelenou Horou z.s. ve spolupráci s vlastníky kostelů a za finanční podpory hlavního města Prahy a MČ Praha 5.

Sv. Jan Nepomucký je celosvětově neznámějším Čechem s 66 tisíci zpodobněními, které najdeme nejen v Evropě, ale také v Asii či v Severní a Jižní Americe. Na území našeho hlavního města stojí symbolický počet pěti kostelů světce, který je jako jediný zobrazován se svatozáří složenou z pěti hvězd. Protože jeho odkaz provází také specifická hudba – od nejstarších svatojánských motet a árií především z baroka, přes klasicistní hudbu až po současnost (například hymna ke sv. Janu Nepomuckému z Brazílie či slavné árie českých skladatelů v anglických mutacích pro kostel sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu v USA), bylo záměrem nepomuckého spolku Pod Zelenou Horou, z.s., uspořádat v pěti pražských kostelech od března do prosince tematické koncerty. I když těsně před prvním koncertem, a znovu poté v říjnu 2020 udeřila pandemie koronaviru, podařilo se najít náhradní termíny, a projekt tak splnil všech pět předsevzatých koncertů v pěti kostelech.

Koncerty získaly grantovou podporu hlavního města Prahy i Prahy 5. V rámci akcí spolupracoval spolek s profesionálními soubory a umělci, zejména s Triem Pragensis, zpěvákem a klavíristou Martinem Vydrou, operní pěvkyní Michaelou Katrákovou a Natálií Šmausovou či s kvartetem Classicali Ensemble. Součástí hudebních měla být v listopadu tematická beseda s Ing. arch. Petrem Kučerou, spojená s prohlídkou funkcionalistického kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze-Košířích a s informacemi o dalších čtyřech kostelech, které se nacházejí Na Skalce, V Trníčku na Jenerálce, na Hradčanech a ve Velké Chuchli. Tato beseda nebyla vzhledem k pandemii koronaviru možná a byla zrušena.

Téma sv. Jana Nepomuckého provázelo Prahu po staletí a nejvýznamnější události byly vždy zahajovány v souvislosti s jeho svátkem – např. zahájení Zemské jubilejní výstavy (15. května 1891) či položení základního kamene Národního divadla (16. května 1868) – bylo to proto, že ve městě bylo vždy nejvíce vlastenců a lidí milujících kulturu.

Záměrem projektu byla samozřejmě také propagace sv. Jana Nepomuckého a města Nepomuk, včetně svatojánských oslav v roce 2021. Záštity nad projektem převzali Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, a dr. Václav Liška, předseda Památkové komory ČR, kteří se aktivně do projektu zapojili. Dr. Liška představil v září výstupy projektu také papežskému nunciovi v ČR, Mons. Charlesi Danielu Balvovi, který rovněž pozitivně kvitoval ideu i výstupy celého projektu. Vstupné na koncerty bylo dobrovolné a získané finanční prostředky jsou využity k dobročinným účelům dle dohody s jednotlivými farnostmi, prioritně na obnovu daných svatostánků.

Pro velký úspěch projektu se v roce 2021 celá idea více rozšíří, neboť uplyne nejen 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, ale zároveň i 400 let od popravy českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze. Budoucí projekt si proto pro příští rok klade za cíl uctít tato dvě významná výročí a propojit památky i sblížit diváky různého vyznání. Proto budou uspořádány koncerty v katolickém kostele, v židovské synagoze i v husitské kapli a na závěr těchto tří koncertů bude uspořádán koncert finální, konaný v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Dobrovolné vstupné bude opět využito na obnovu daných památek a vstupné z finálního koncertu poslouží na zřízení pamětní desky, jež bude umístěna na tzv. Staré rychtě, kde vyhasl život sv. Jana Nepomuckého.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je kudy-z-nudy-1.jpg.