Menu Zavřeno

SMÍŘENÍ 2022

FESTIVAL SMÍŘENÍ

Festival prezentuje běžně nepřístupné objekty různých církví a spojuje diváky prostřednictvím koncertů a doprovodných akcí.

Téma náboženství a s ním spojených konfliktů hýbe odjakživa světem a způsobuje mnoho neshod, v posledních letech znovu eskaluje. Proto realizace podobných smířlivých projektů je podle našeho názoru velmi důležitá k udržení vzájemné tolerance i soužití. Slouží k prezentaci toho, že dokážeme propojit i takto zdánlivě nesourodá témata a přesvědčení a navzájem se poznat, je hlavním cílem našeho projektu. Mezi další cíle patří vzdělávání a osvěta, šance rovněž pro mladé profesionální umělce, prezentace kulturního dědictví a získání finančních prostředků na jeho obnovu a využití, ale také prezentace děl umělců, kteří pro svou víru (náboženskou, politickou) v minulosti trpěli či dokonce zemřeli.

Dobrovolné vstupné bylo využito na opravu daných památek.

Festival se v roce 2022 konal Pod záštitami Petra Zemana, předsedy Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP a doc. Dr. Ing. Václava Lišky, předsedy Památkové komory ČR.

Realizoval spolek Pod Zelenou Horou z.s. ve spolupráci s vlastníky památek a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, hl. m. Prahy, MČ Praha 5, MČ Praha 8 a Mikroregionu Nepomucko.

Fotodokumentace z ročníku 2022