Menu Zavřeno

USA TOUR 2022

MUSIC – Bridge Between Nations
featuring Martin Vydra and Ricardo Itaborahy

Czech Nepomuk (birthplace of St. John of Nepomuk) and Brazilian São João Nepomuceno – two cities that connect St. John of Nepomuk across the ocean. The concerts will feature typical St. John of Nepomuk´s music from different centuries and continents, as well as national songs by famous composers in Czech, Portuguese and English. The concerts on the occasion of 300th anniversary of the Beatification of St. John of Nepomuk (1721).

dates will be specified

New York / Manhattan Church of St. John Nepomucene  XXXXX (7 PM) WEBSITE


St. Louis St. John Nepomuk Chapel  XXXX (6:30 PM) – Easter concert with the local musicians and Holy Mass


Evanston / Chicago Nichols Concert Hall  XXXXX (7:30 PM) WEBSITE (the show will be recorded by movie director Otakaro Schmidt) / special guest – Klára Moldová (violinist)

All shows: Voluntary admission

PROGRAM NEW YORK/EVANSTON

ST. NEPOMUK´S MUSIC

St. Adalbert of Prague (ca. 956-997) – Hospodine, pomiluj ny/Lord, Have Mercy on Us (CZ)
Stup dolů, stup z nebe /Strophula de S. Joanne Nepomuceno/ (mid-18th century) (CZ)
Vroucně vzýván, budiž svatý Jene/Hail, Saint John (1847) (CZ/ENG)
Homero Martins de Oliveira (1898-1976) – Hino à São João Nepomuceno (PT)

NATIONAL SONGS

Bedřich Smetana (1824-1884) – Kdo v zlaté struny zahrát zná/Who’s Master of the Golden Strings (CZ)
Antonín Dvořák (1841-1904) – Hospodin jest můj pastýř/God Is My Shepherd (CZ)
Antonín Dvořák (1841-1904) – V tak mnohém srdci mrtvo jest/So many a heart is as though deadly (CZ)
Antonín Dvořák Medley (1841-1904) – Humoreska, Z Nového světa/Humoresque, New World Symphony (CZ)
Jaroslav Ježek (1906-1942) – Bugatti step (CZ)
Alberto Nepomuceno (1864-1920) – Coração Triste (PT)
Antonio Carlos Jobim (1927-1994) – Hits Medley (PT)

FOLK SONGS

Czech Folk Songs: Hájíčku zelený – Muzikanti, co děláte – Zaleť sokol – Vltavo, Vltavo
Na Kráľovej holi (Slovak Folk Song)

BONUS

Už z hor zní zvon/Amazing Grace (CZ/ENG)
+ Special Surprise

PROGRAM ST. LOUIS

6:30 Concert
Opening remarks
St. Adalbert of Prague – Hospodine, pomiluj ny (CZ)
Homero Martins de Oliveira – Hino à São João Nepomuceno (PRT)
Antonín Dvořák – Hospodin jest můj pastýř (CZ)
Mozart – Ave verum corpus
Panem de caelo
Už z hor zní zvon/Amazing Grace (CZ/ENG)
Vroucně vzýván/Hail, Saint John (CZ/ENG)
Presentation of the statue of Saint John Nepomuk
Svati Jani/Hymn to Saint John Nepomuk and Saint John Neumann

7:00 Mass
Entrance hymn: Czech hymn by Dvorak
Latin Gloria
Psalm – a cappella
Gospel acclamation
Washing of the feet – Taizé „Ubi caritas“
Offertory hymn: #51 “At That First Eucharist”
Sanctus/Svaty, Svaty, Svaty
Memorial Acclamation: “We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection, until you come again.
Great Amen
Agnus Dei/Beranku Bozi
Panis Angelicus
Eucharistic procession: Pange lingua
Quiet prayer: Billings When Jesus Wept

Organized by the city of Nepomuk, Czech Republic in cooperation with Consulate General of the Czech Republic in Chicago and New York, Consulado Geral do Brasil em Chicago, East River Catholics,  Czech Mission – Brookfield,  Archdiocese of St. Louis and Nichols Concert Hall.

dohromady

Biography: 
 

The tenor singer and pianist Martin Vydra

Already at the age of nine years he was in touch with singing due to Jiřina Marková – Kristlíková and the „Childern’s Opera“ at Prague. During his studies at the Conservatory (Academy of Music) at Prague he was taking part in Prague’s Philharmonic choir and realized in our country and even overseas a few projects within the group „Martinů Voices“ under the leadership of Lukáš Vasílek. In the years 2015-2017 he studied singing at the Musical Faculty JAMU in Brno. He participated in the National Theatre at Prague on programs „Opera nás baví“ (We enjoy the Opera) and also participated on programs of the Prague’s Madrigalists and with the German Baroque ensemble „Hoffkapele Schloss Seehaus“, also with the baroque group Victoria. He also participated in the Prague’s Opera studio with Jiřina Marková – Krystlíková. He participated in the masterclass of the Norwegian Musical Academy in Oslo and co-operates with the German tenorist and cembalist Johannes Weiss. In recent years he had several performances in Japan and Brazil. In 2020 he will introduce himself for the first time to the audiences in the USA. He is working his way up. Do a musical career concentrating on areas of romanticism and classicism and also that of the Baroque. He plays piano since childhood and accompanies on concerts his friends and himself. He is one of the great Czech talents and presents an artistic face of the town of Nepomuk for the celebrations of St. John of Nepomuk’s beatification (2021) and his sanctification (2029).

The Musician Ricardo Itaborahy

He is these days one of the prominent artists of the new generation of Brazilian pianists and plays with great names in Brazilian popular music like Milton Nascimento, Wagner Tido, Toninho Horta, João Bosco or he American guitarist Stanley Jordan. He is part of the jazz trio of Dudu Lima from Minas Gerais Region with whom he took in 2018 a trip through Europe. Czech Republic, Italy and Belgium. He also cooperates with the famous Brazilian musician Emmerson Nogueira. As a Christian he has strong relationship with the sacred Catholic music, he is musically active in liturgical celebrations of his archdiocese and participated on the musical production and presentation with great Brazilian Catholic artists responsible for the musical „Show for Life“ produced at the occasion od Pope Francis’s visit to Brazil in 2013. Ricardo is a self-taught artist. He learnt to play piano with his grandfather mister Neném Itaborahy. He pursued his studies of music in Centro Ian Guest de Aprofundamento Musical in Rio de Janeiro and the music school Centro Cultural Pró-Música UFJF in the town Juiz de Fora.

——————————————-

Český Nepomuk (rodiště sv. Jana Nepomuckého) a brazilské São João Nepomuceno – dvě města, které spojuje svatý Jan Nepomucký napříč oceánem. Koncerty představí typickou Svatojánskou hudbu různých století a  zemí, a také jiné slavné národní písně v češtině, portugalštině a  angličtině. Koncerty se konají u příležitosti blížícího se 300 letého výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého (2021), 100. výročí česko-brazilských diplomatických vztahů (1920) a 75. výročí od osvobození Nepomuku americkou armádou (1945).

Tenor a klavírista Martin Vydra

Ke zpěvu se dostal v devíti letech díky Jiřině Markové-Krystlíkové a Dětské opeře Praha. Během studia na Pražské konzervatoři působil externě v Pražském filharmonickém sboru, u  nás i v zahraničí uskutečnil několik projektů jako součást ansámblu Martinů Voices pod vedením Lukáše Vasilka. V letech 2015 až 2017 studoval zpěv na hudební fakultě JAMU v Brně. Účinkoval v Národním divadle v Praze při pořadech „Opera nás baví“, koncertoval například s  Pražskými madrigalisty, s německým barokním ansámblem Hoffkapele Schloss Seehaus, s pražským barokním ansámblem Victoria a působil v Operním studiu Praha u Jiřiny Markové-Krystlíkové. Účastnil se masterclass na Norské hudební akademii v Oslu a spolupracuje s německým cembalistou a  tenoristou Johannesem Weissem. V posledních letech měl několik vystoupení v Japonsku či v Brazílii, v dubnu 2020 se představí poprvé divákům v USA. Pracuje na své cestě vzhůru. Věnuje se koncertní kariéře, ve které se soustředí na období baroka a písňový repertoár období klasicismu a romantismu. Současně hraje od útlého věku na klavír, na koncertech profesionálně doprovází sebe i své kolegy. Je velkým českým talentem a uměleckou tváří města Nepomuk pro oslavy blahořečení (2021) a svatořečení (2029) sv. Jana Nepomuckého.

Hudebník Ricardo Itaborahy

Je dnes jedním z předních umělců nové generace brazilských klavíristů a hraje spolu s velkými jmény v  brazilské populární hudbě jako Milton Nascimento, Wagner Tido, Toninho Horta, João Bosco či americký kytarista Stanley Jordan. Je součástí jazzového tria basového hráče Dudu Lima z regionu Minas Gerais, s kterým v roce 2018 podnikl turné po Evropě, České republice, Itálii a Belgii. Také spolupracuje se slavným brazilským hudebníkem jménem Emmerson Nogueira. Jako křesťan má silný vztah k posvátné a katolické hudbě, je hudebně aktivní v liturgických slavnostech své arcidiecéze, podílel se na hudební produkci a prezentacích spolu s velkými brazilskými katolickými umělci, zodpovědnými za hudební produkci Show for Life u  příležitosti návštěvy papeže Františka v Brazílii v roce 2013. Ricardo je samoukem, hrát na klavír se naučil se svým dědečkem a mistrem Neném Itaborahy, svá studia hudby prohloubil v Centro Ian Guest de Aprofundamento Musical v Rio de Janeiro a v hudební škole Centro Cultural Pró-Música UFJF ve městě Juiz de Fora.

———————————————-

A cidade tcheca de Nepomuk, berço natal do Mártir da Confissão, e a  cidade brasileira de São João Nepomuceno, são dois municípios que se unem entre os dois lados do oceano, conectados pelo famoso santo da República Tcheca. E elas conjuntamente promoverão concertos com músicas alusivas ao santo João Nepomuceno, de diferentes séculos e continentes, bem como canções nacionais e de diversos autores, compostas em tcheco, português e inglês. Os concertos também celebrarão o aniversário dos 300 anos da beatificação de São João Nepomuceno (ocorrida em 1721), dos 100 anos das relações diplomáticas tcheco-brasileiras (iniciadas em 1920) e do 75º aniversário da libertação de Nepomuk pelo Exército dos EUA (1945).

O tenor e pianista Martin Vydra

Com tão somente nove anos de idade, Martin Vydra já praticava canto sob a orientação de Jiřina Marková-Kristlíková, e também na Ópera Infantil de Praga. Durante seus estudos no Conservatório (Academia de Música) de Praga, ele participou do coro da Orquestra Filarmônica daquela capital. Além disso, tanto na República Tcheca quanto em outros países, realizou projetos musicais com o grupo Martinu Voices, sob a  direção de Lukas Vasilek. Nos anos 2015-2017, estudou canto na Faculdade Musical JAMU em Brno. Também se apresentou no Teatro Nacional de Praga nos programas ”Opera nás baví“(Gostamos de ópera), além de outros eventos, como, por exemplo, os Madrigalistas de Praga, com o conjunto barroco alemão Hoffkapele Schloss Seehaus e com o grupo barroco Victoria. Igualmente atuou no Estúdio de Ópera de Praga sob a direҫão da sra. Jiřina Marková-Krystlíková. Participou de aulas de mestrado na Academia de Música Norueguesa de Oslo, e atualmente colabora com o  cravista e tenor alemão Johannes Weiss, além de já ter se apresentado várias vezes no Japão e no Brasil. Em 2020, ele se apresentará pela primeira vez para o público norte-americano. E tem trabalhado muito em prol de sua carreira. Na sua carreira como concertista, tem se especializado no período barroco, bem como no repertório de canҫões da época do classicismo e romantismo. Ao mesmo tempo, toca piano profissionalmente, em concertos e também particularmente, quando acompanha a si próprio e seus colegas. Trata-se de um notável talento tcheco e também da face artística que a cidade de Nepomuk, o berço natal do Mártir da Confissão, apresentará por ocasião da celebração anual da beatificação (2021) e da canonização (2029) de São João Nepomuceno.

Músico Ricardo Itaborahy

Ricardo Itaborahy é hoje um dos destaques da nova geração de pianistas brasileiros, apresentando-se ao lado de grandes nomes da música popular brasileira, como Milton Nascimento, Wagner Tido, Toninho Horta, João Bosco e o guitarrista norte americano Stanley Jordan. Integra o trio de jazz do contrabaixista mineiro Dudu Lima voltando recentemente de turnê pela europa, na República Tcheca, Itália e Bélgica, e do grupo musical do cantor Emmerson Nogueira. O pianista possui uma forte relação com a música sacra e católica, atuante nas celebrações litúrgicas em sua arquidiocese, participando na produção musical e apresentações ao lado de grandes artistas católicos brasileiros, responsável pela produção musical do Show pela Vida na ocasião da visita do Papa Francisco ao Brasil em 2013. Ricardo é autodidata, aprendeu piano com seu avô e mestre Neném Itaborahy, aprofundou os estudou no Centro Ian Guest de Aprofundamento Musical no Rio de Janeiro e na Escola de Música ESCALA e Centro Cultural Pró-Música, em Juiz de Fora.


Der Tenor und Pianist Martin Vydra

Zum Gesang kam er im Alter von neun Jahren über Jiřina Marková-Krystlíková und die Kinderoper Prag. Während seines Studiums am Prager Konservatorium war er als Externist im Prager Philharmonischen Chor tätig und als Mitglied des Ensembles Martinů Voices unter der Leitung von Lukáš Vasilek verwirklichte er mehrere Projekte im In- und Ausland. Von 2015 bis 2017 studierte er Gesang an der Musikfakultät der Janáček-Akademie für Musik und Darstellende Kunst Brünn. Er wirkte am Nationaltheater Prag im Rahmen des Programms „Opera nás baví“ (dt. etwa: Oper macht Spaß) mit, konzertierte zum Beispiel mit den Prager Madrigalisten, mit dem deutschen Barockensemble Hofkapelle Schloss Seehaus und mit dem Prager Barockensemble Victoria und war außerdem im Opernstudio Prag bei Jiřina Marková-Krystlíková tätig. An der Norwegischen Musikakademie in Oslo nahm er an einem Meisterkurs teil und er arbeitet mit dem deutschen Cembalisten und Tenor Johannes Weiss zusammen. In den letzten Jahren absolvierte er mehrere Auftritte in Japan und Brasilien, im April 2020 tritt er zum ersten Mal in den USA auf. An seiner Karriere arbeitet er kontinuierlich. Er widmet sich seiner Konzertkarriere, in der er sich auf die Barockzeit und das Liedrepertoire der Klassik und Romantik konzentriert. Gleichzeitig spielt er von klein auf Klavier und bei Konzerten begleitet er sich selbst und seine Kollegen professionell als Pianist. Martin Vydra ist ein großes tschechisches Talent und das künstlerische Gesicht der Stadt Nepomuk für die Feierlichkeiten zur Seligsprechung (2021) und Heiligsprechung (2029) des hl. Johannes von Nepomuk.

Der Musiker Ricardo Itaborahy

Als einer der aktuell führenden Künstler der neuen Generation brasilianischer Pianisten spielt er gemeinsam mit großen Namen der brasilianischen Populärmusik wie Milton Nascimento, Wagner Tido, Toninho Horta, João Bosco und dem amerikanischen Gitarristen Stanley Jordan. Er ist Mitglied eines Jazz-Trios des Bassisten Dudu Lima aus der Region Minas Gerais, mit dem er 2018 auf Tournee durch Europa (Tschechische Republik, Italien und Belgien) ging. Außerdem arbeitet er mit dem berühmten brasilianischen Musiker Emmerson Nogueira zusammen. Als Christ hat er eine starke Beziehung zu geistlicher und katholischer Musik, er ist musikalisch bei liturgischen Feiern seiner Erzdiözese aktiv und beteiligte sich an Musikproduktionen und -präsentationen mit großen brasilianischen katholischen Künstlern, die für die Musikproduktion der Show for Life anlässlich des Besuchs von Papst Franziskus in Brasilien 2013 verantwortlich waren. Ricardo ist Autodidakt, er lernte das Klavierspielen mit seinem Großvater, dem meisterhaften Nené Itaborahy, und vertiefte sein Musikstudium am Centro Ian Guest de Aprofundamento Musical in Rio de Janeiro und am Centro Cultural Pró-Música UFJF in Juiz de Fora.