Menu Zavřeno

PRAGUE 2020

Sv. Jan Nepomucký je celosvětově neznámějším Čechem s 66 tisíci zpodobněními, nejen v Evropě, ale také v Asii či Severní a Jižní Americe. Přičemž na území hlavního města stojí symbolický počet pěti kostelů světce, který je jako jediný zobrazován se svatozáří s pěti hvězdami. Protože jeho odkaz provází také specifická hudba – od nejstarších Svatojánských motet a árií především z baroka, přes klasicistní hudbu až po současnost, například hymna ke Svatému Janu Nepomuckému z Brazílie či slavné árie českých skladatelů v anglických mutacích pro kostel sv. Jana Nepomuckého na Manhattanu v USA, je záměrem projektu uspořádat v těchto pěti kostelích od března do prosince tematické koncerty. Součástí akcí budou také tři besedy s odborníky na téma historie, architektura či antropologie, v rámci nichž spolek zapojí do projektu také nevidomé občany Prahy, kteří budou mít jedinečnou šanci osahat si skutečnou tvář světce v podobě bronzové busty. Záštitu nad projektem přislíbil převzít kardinál Dominik Duka.